JUNGENTI BÜROOHOONE

Ajaloolise hoone renoveerimine ja planeerimine bürookeskkonna eripärale vastavalt.

Viimistlus, valgustus, mööbli projekteerimine.

Eesti Kultuurkapitali aastapreemia jõulise ja mittekonventsionaalse bürookeskkonna tõlgendamise eest.